Strategy transnational e. V.
Dr. Heidemarie Wünsche Piétzka
Theaterstrasse 76
09111 Chemnitz/Germany

phone: +49 371 3346015
fax: +49 371 3346016

http://dialogue-facilitators.eu

European Network of Dialogue Process Facilitators
  • Enlarge webiste
  • print preview

CZ

Proces dialogu: základní rysy

Vytvoř „kontejner“

prostor, kde je bezpečné odhalit naše hluboké pravdy a pátrat se zvědavostí toho, kdo se učí, po pravdách ostatních („kontejner“ pochází z latinského con tenere – držet pohromadě).

Přijmi postoj učícího se

tento postoj nám dovoluje být opravdově zvědavý a odložit naše kulturní předurčení být „vědoucími“. Zenový mistr Shunryu Suzuki vyřkl následující: „ V mysli začátečníka je mnoho možností; v mysli odborníka je jich několik.“

Radikální respekt

uznávám druhé v jejich esenciálním bytí jako hodné respektu. Respekt je aktivnější než tolerance: do té míry, že jsem schopen pokusit se vidět svět z perspektivy toho druhého.

Otevřenost

přináším otevřenost novým nápadům, jiným perspektivám. Jsem otevřen ke zpochybňování dlouhodobých zvyků, předpokladů a přesvědčení.

Mluv ze srdce

promlouvám o tom, co mě opravdově zaujalo, co je pro mě doopravdy důležité. Nemluvím proto, abych brilantně zářil, teoretizoval nebo pronesl řeč. Šetřím svými slovy.

Naslouchej hluboce

naslouchám druhému bez omezení, s empatickou otevřeností, která povzbuzuje druhého v důvěře k odhalování jeho jedinečného světa.

Zpomal

v dialogu máme možnost uvědomit si, odkud pramení naše automatické, reflexní mentální a emocionální reakce. Bez zpomalení našich komunikačních procesů je taková transformace uvědomění stěží možná.

Odlož předpoklady a jistoty

rozdíly v našich přesvědčeních, předpokladech a interpretacích poskytují palivo pro nekonečná nedorozumění a konflikty. V dialogu cvičíme uvědomování si našich předpokladů a soudů a zlehka je držíme „suspendované“ tak, abychom je mohli pozorovat a vzít na vědomí.

Využívej svou zvědavost

dávám stranou svou roli „vědoucího“ a vyvíjím opravdový zájem pro to, s čím zatím nejsem obeznámen. Vyvíjím postoj zvědavosti, zvědomňování a pokory: „ Nevím a mám zájem se učit.“

Nadšeně přijímej paradox odlišností

stávám se stále více schopným žít v kreativním napětí, které umožňuje, že obé, „toto“ a „tamto“, může být pravda. Zdržím se páchání násilí na situaci či osobě tak, že ji nutím podřídit se mému obrazu světa.

Pozoruj pozorovatele

stávám se svědkem a pozorovatelem svého vlastního naslouchání a mluvení a v tomto procesu jsou moje ustálené postoje změkčeny a transformovány. „Pozorovaná myšlenka se mění“ – David Bohm.

Proces dialogu: základní rysy

Vytvoř „kontejner“ - prostor, kde je bezpečné odhalit naše hluboké pravdy a pátrat se zvědavostí toho, kdo se učí, po pravdách ostatních („kontejner“ pochází z latinského con tenere – držet pohromadě.)

Přijmi postoj učícího se - tento postoj nám dovoluje být opravdově zvědavý a odložit naše kulturní předurčení být „vědoucími“. Zenový mistr Shunryu Suzuki vyřkl následující: „ V mysli začátečníka je mnoho možností; v mysli odborníka je jich několik.“

Radikální respekt – uznávám druhé v jejich esenciálním bytí jako hodné respektu. Respekt je aktivnější než tolerance: do takového stupně, že jsem schopen pokusit se vidět svět z perspektivy toho druhého.

Otevřenost – přináším otevřenost novým nápadům, jiným perspektivám. Jsem otevřen ke zpochybňování dlouhodobých zvyků, předpokladů a přesvědčení.

Mluv ze srdce – promlouvám o tom, co mě opravdově zaujalo, co je pro mě doopravdy důležité. Nemluvím proto, abych brilantně zářil, teoretizoval, nebo pronesl řeč. Šetřím svými slovy.

Naslouchej hluboce – naslouchám druhému bez omezení, s empatickou otevřeností, která povzbuzuje druhého v důvěře k odhalování jeho jedinečného světa.

Zpomal – v dialogu máme možnost uvědomit si, odkud pramení naše automatické, reflexní mentální a emocionální reakce. Bez zpomalení našich komunikačních procesů je taková transformace uvědomění stěží možná.

Odlož předpoklady a jistoty – rozdíly v našich přesvědčeních, předpokladech a interpretacích poskytují palivo pro nekonečná nedorozumění a konflikty. V dialogu cvičíme úvědomování si našich předpokladů a soudů a lehoučce je držíme „suspendované“ tak, abychom je mohli pozorovat a vzít na vědomí.

Praktikuj zkoumavého ducha/ Cvič se ve smyslu pro zkoumání/ Cvič svou zvědavost – dávám stranou svou roli „vědoucího“ a vyvíjím opravdový zájem pro to, s čím zatím nejsem obeznámen. Vyvíjím postoj zvědavosti, zvědomňování a pokory: „ Nevím a mám zájem se učit.“

Nadšeně přijímej paradox odlišností – stávám se stále více schopným žít v kreativním napětí, které umožňuje, že obé, „toto“ a „tamto“, může být pravda. Zdržím se páchání násilí na situaci či osobě tak, že jí nutím podřídit se mému obrazu světa.

Pozoruj pozorovatele – stávám se svědčící pozorovatel mého vlastního naslouchání a mluvení, a v tomto procesu je moje ustálená pozice změkčena a transformována. „Pozorovaná myšlenka se mění“ – David Bohm.

Source: http://dialogue-facilitators.eu/CZ

Supported by:

Internetagentur simpilio

The DIA-FCC project
has been co-financed by:

Education an Culture DG