Strategy transnational e. V.
Dr. Heidemarie Wünsche Piétzka
Theaterstrasse 76
09111 Chemnitz/Germany

phone: +49 371 3346015
fax: +49 371 3346016

http://dialogue-facilitators.eu

European Network of Dialogue Process Facilitators
  • Enlarge webiste
  • print preview

TR

DİYALOG SÜRECİNİN TEMEL İLKELERİ

Bir “kap” oluşturmak

Derindeki gerçeklerimizi emniyetli bir şekilde ortaya çıkarabileceğimiz ve diğerlerinin gerçeklerini bir öğrenicinin merakıyla araştırabileceğimiz bir alan.

Öğrenicinin bakış açısını benimsemek

Bu yaklaşım bizi gerçekten meraklı kılar ve “bilenler” olarak kültürel şartlanmamızı bir kenara koymamızı sağlar. Zen ustası Suzuki şunu öne sürmüştür : “Başlangıç seviyesindeki birinin zihninde pek çok olasılık vardır, uzmanın zihninde ise sadece birkaç.”

Radikal saygı

Karşımdaki insanın varlığıyla saygı duyulmaya değer olduğunu kabul ediyorum. Saygı hoşgörüden daha etkilidir : Dünyayı bir başkasının bakış açısından görmek için çabalayabilirim.

Açıklık

Yeni fikirler ve diğer bakış açıları için açıklık getiriyorum. Uzun süren alışkanlıkları, kabul ve inançları sorgulamaya açığım.

Yürekten konuşmak

Beni gerçekten bağlayan, benim için gerçekten önemli olan şeyler hakkınca konuşurum. Ortamda dikkat çekmek, bir teoriyi desteklemek ya da nutuk çekmek maksatlı konuşmam. Kelimeler açısından ekonomiğimdir.

Derinlemesine dinlemek

Diğer kişiden şüphe duymadan, beni kendi eşsiz dünyasına güvenle davet etmesini sağlayacak biçimde empatik bir açıklıkla dinlerim.

Yavaşlama

Diyalogda otomatik, düşünmeden yapılan zihinsel ve duygusal tepkilerin nereden geldiğinin farkına varma şansına sahibiz. İletişim sürecimizi yavaşlatmadan böyle bir dönüşümü fark etmek neredeyse imkansızdır.

Kabulleri ve belirsizlikleri askıya alma

İnançlarımız, kabullerimiz ve yorumlarımızdaki farklılıklar yanlış anlaşılma ve çatışmalar için sonsuz kaynak sağlar. Diyalogda kabullerimiz ve yargılarımızın farkına varmak ve bunları gözlemlemek ve kabullenmek üzere hafifçe “askıda” tutmanın eğitimini yaparız.

Ruhsal sorgulama alıştırması

“Bilen” rolümü bir kenara bırakıp henüz aşina olmadığım gerçek bir merak geliştirmek istiyorum. Merak, farkında olma ve alçak gönüllülük yaklaşımı geliştiriyorum ve şöyle diyorum : “Bilmiyorum ve öğrenmeye ilgi duyuyorum.”

Farklılıkların çelişkisini kucaklama

Hem “bu” hem de “o”nun doğru olabileceğini mümkün kılan yaratıcı bir etkileşim içinde yaşayabilen biri haline geliyorum. Bendeki dünya resmine başkalarını zorlayarak uydurmaktan kendimi alıkoyuyorum.

Gözlemciyi gözlemlemek

Kendi konuşma ve dinlemelerimin şahidi haline geliyorum ve süreç içinde değişmez yargılarım yumuşuyor ve dönüşüyor. “Gözlemlenen düşünce değişir.” David Bohm

Source: http://dialogue-facilitators.eu/TR

Supported by:

Internetagentur simpilio

The DIA-FCC project
has been co-financed by:

Education an Culture DG